Transport till tipp, Inhyrd lastbil med samma skickliga chaufför varje gång.

    
     Löv                                                       Ris


    Förarbete vid byte/reparation av avlopp.
   
Villa, Djursholm

   


   Anläggning ny infart med rondell & parkering samt dränering runt huset.
   Villa, Djursholm

    
  
Nedgrävning av skydds rör inför ny belysning. Ditläggning nytt undermaterial.

 
  Grävning runt huset. Montering dränering och dagvatten rör.

 
  Montering av brunn och Pordrän (värme isolerade dränerings skivor)

 
 
Infart och dräneringen är klar