Beskärning fruktträd.

    Bostadsrättsförening, Djursholm

   


 

    Beskärning fruktträd.

    Villa, Stocksund

   


 

    Föryngring av häck.

    Villa, Djursholm

   


   

    Gallring Syrénhäck.

    Villa, Djursholm

   


 

    Gallring Syrénhäck.

    Villa, Djursholm

   


   

    Trädbeskärning

    Villa, Djursholm

   

   

 


 

    Lövuppsammling

   Villa, Djursholm

   
   


   

    Plantering Avenbok häck

   Villa, Djursholm

 

   

 


 

    Plantering Thuja häck

   Villa, Djursholm

   
    Plantering samt utläggning planteringsjord med hjälp av lastmaskin.

   
    Plantering klar. Återställt mark med gräsfrön samt Bya Kantsten längst infart.