Vi fäller träd, fräser stubbar samt återställer mark.
Vanlig fällning
Sektionsfällning
Stubbfräsning
Bortforsling